Співак Олександр Юрійович

Резюме

У 1987 році закінчив Інженерно-фізичний факультет Київського політехнічного інституту за спеціальністю "Фізика металів".

           В 1989-2001 роках служив у лавах РА.

У ВНТУ працюю з 1987 року, спочатку інженером на кафедрі загальної фізики, а потім викладачем на кафедрі теплоенергетики.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив у 2010 році за спеціальністю «Процеси та машини обробки тиском». Тема дисертаційної роботи: «Вплив холодної деформації волочінням на властивості тонких термопарних дротів» - науковий керівник д.т.н., професор Огородніков Віталій Антонович.

Є автором більше 50 друкованих праць, з яких 10 – навчальні посібники ВНТУ.

        Напрямок наукових досліджень: Теплообмін та гідродинаміка полікомпонентних, поліфазних потоків і середовищ в елементах тепло- і біотехнологічного устаткування; аналіз та синтез комбінованих теплоенергетичних установок, тепло- і біотехнологічних систем та устаткування.

 

Адреса в Академії  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=LErtkYkAAAAJ